Eagle desktop aplikacija omogucava kreiranje digitalnih biblioteka za jednostavnu organizaciju, brzu pretragu i pregled medija.